CLB trekt aan de alarmbel: meer moeilijkheden thuis, ook los van coronacrisis

Meer dan de helft van alle leerlingen in het Vlaams onderwijs komt jaarlijks in contact met hun CLB. Tijdens de coronacrisis is dat zowel via CLBch@t en Onderwijskiezer als via de klassieke CLB-werking. Vooral moeilijke thuissituaties komen vaak aan bod. Maar opvallend: uit de jaarcijfers blijkt een verdrievoudiging op drie jaar tijd. Los van de coronacrisis. Hoe dan ook, recente cijfers van de coronacrisis tonen de nabijheid van de CLB’s aan voor leerlingen, ouders en de school.

Moeilijke thuissituaties: de impact van Corona

De coronacrisis heeft een grote impact op het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders. De thuissituatie komt (nog meer) onder druk te staan. Dat laat zich ook vertalen in de werking van de CLB’s. Eerder communiceerden we al een stijging in het aantal interventies in de maand maart. Tijdens de maand april zette deze trend zich verder door. De opmerkelijkste cijfers voor de maanden maart en april worden vergeleken met dezelfde periode in 2019:

  • 11 729 interventies rond problemen thuis (een toename met 27 %)
  • Meer dan dubbel zoveel interventies rond interactieproblemen binnen het gezin (nl. 3410 interventies of + 57 %)
  • Er worden meer vragen gesteld rond financieel-materiële problemen in gezinnen: in totaal 580 voor de maanden maart en april of een toename met een derde.

Verontrustende cijfers, al tonen deze wel aan dat meer leerlingen en ouders hun weg vinden naar de hulpverlening. CLB’s blijven dan ook sinds de start van de coronacrisis operationeel en bereikbaar voor vragen.

Aanklampend werken in een kwetsbare thuiscontext

Wanneer de ontwikkelingskansen en/of de integriteit van een minderjarige bedreigd zijn, is er sprake van verontrusting. Tijdens de maanden maart en april 2020 werden in totaal 7 382 interventies geregistreerd, wat meer is dan het totaal aantal interventies van het volledige vorige schooljaar (7314). Het gaat daarbij niet altijd over nieuwe meldingen: ongeveer 40 % van de interventies kadert binnen eerder gestarte trajecten.


De stijging is niet nieuw: we zagen dit aantal maar liefst verdrievoudigen tijdens de laatste 3 schooljaren. In het schooljaar 2019-2020 werd voor 7 314 leerlingen door het CLB een traject opgestart naar aanleiding van een verontrustende situatie. CLB’s houden nauw contact met deze gezinnen en ondersteunen hen bij het vinden van oplossingen. Indien nodig neemt het CLB de verdere noodzakelijke stappen. In 2018 waren de CLB’s de grootsteaanmelders bij het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling (meer dan 18 % van alle aanmeldingen) en de tweede grootste aanmelder bij het Ondersteuningscentrum voor Jeugdzorg (OCJ) waar de CLB’s instaan voor één aanmelding op vier.

Vast staat dat de noden bij kinderen, jongeren en hun ouders hoog blijven. Als CLB's blijven we dan ook voor hen klaarstaan. Het CLB is bereikbaar via telefoon, e-mail en CLBch@t. Informatie over studiekeuze kan je vinden op op Onderwijskiezer.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC, Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.van.trimpont@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85 of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

Dina Baetens
CLB POC Officieel gesubsidieerd
0487 27 97 32 of Dina.baetens@ovsg.be

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen