Kwetsbare leerlingen en gezinnen kunnen op aanklampend CLB rekenen

De quarantainemaatregelen verhogen de stressdruk. Moeilijke of verontrustende thuissituaties nemen toe. De CLB’s continueren hun dienstverlening en hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare leerlingen en gezinnen. Tijdens de maand maart stellen ze een grote stijging vast van het aantal vragen rond interacties thuis en in het gezin.

In tijden van sociale isolatie is het belangrijk dat we oog blijven hebben voor de meest kwetsbare leerlingen. Moeilijke of verontrustende thuissituaties komen nog meer onder druk te staan.

CLB’s blijven maximaal aandacht hebben voor kwetsbare leerlingen en gezinnen. Dat zij ook effectief aanklampend werken, blijkt uit de cijfers van de CLB-begeleidingen in maart. Er is een zeer grote stijging vast te stellen in het aantal interventies die te maken hebben met de interactie thuis en binnen het gezin. CLB’s registreerden:

  • een derde meer interventies rond problemen thuis: 7.681 interventies (een stijging van 38 %)
  • meer dan twee maal zo veel interventies rond verontrusting: 4723 (+ 52 %)
  • 250 meldingen gedaan bij de ondersteuningscentra jeugdzorg en de vertrouwenscentra.
  • een zeer grote toename in het aantal interventies rond interactie binnen het gezin: 2.253 (+ 63 %)
  • een toename van signalen van verwaarlozing (zowel fysieke als psychologische) : 367 interventies wat een stijging is met 26 %

CLB’s zien ook een stijging in vragen rond angststoornissen en depressiegedachten.

Bovenstaande cijfers hebben enkel betrekking op de maand maart 2020 en worden vergeleken met maart 2019. De registratie rapporteert enkel over afgeronde interventies, wat betekent dat deze cijfers een onderschatting is van het werkelijke aantal vragen.

De CLB's als eerste hulpverleningspartner voor jongeren

Tijdens de recente paasvakantie werd drie maal zoveel gesprekken gevoerd via CLBch@t in vergelijking met de paasvakantie vorig jaar. Tijdens de maand maart werden twee maal zoveel gesprekken gevoerd als in maart vorig jaar.

De CLB’s tonen hiermee aan dat ze ook in deze uitzonderlijke omstandigheden de eerste hulpverleningspartner zijn van onze jongeren. Tegelijk roepen we op om ook in de volgende maanden extra aandacht te hebben voor sociaal en emotionele moeilijkheden voor jongeren. Ook wanneer de scholen terug opstarten zal er nog veel bijkomende ondersteuning nodig zijn voor onze jongeren. Onze CLB-medewerkers staan voor hen klaar via telefoon, e-mail of andere digitale kanalen, CLBch@t en Onderwijskiezer.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC, Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.van.trimpont@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85 of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

Dina Baetens
CLB POC Officieel gesubsidieerd
0487 27 97 32 of Dina.baetens@ovsg.be


De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen