Memorandum Vrij CLB Netwerk

Een nieuwe beleidsperiode, een nieuwe minister? Lees hoe de nieuwe regering de CLB-werking kan versterken in ons memorandum.

Leerlingen verdienen CLB-begeleiding

14 mei 2019

De CLB’s hebben de laatste jaren veel opdrachten bijgekregen. Je kan dus stellen dat het belang van de CLB-werking is toegenomen.

Om die redenen vragen we:

  • een grondige bijsturing van het M-decreet en het ondersteuningsmodel;
  • het beperken van planlast;
  • het erkennen van CLB in de verschillende beleidsdomeinen;
  • werk te maken van autonome centra voor een volwaardige netoverstijgende samenwerking;
  • het realiseren van gelijke onderwijskansen;
  • structureel te investeren in digitale toepassingen;
  • het uitbouwen van leerloopbaanbegeleiding;
  • te voorzien in voldoende middelen;
  • het creëren van meer beleidsruimte.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen