Steeds meer leerlingen en ouders vinden de weg naar de chathulpverlening van het CLB

Met CLB ch@t spelen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in op een groeiende behoefte bij leerlingen en ouders. Er wordt ingezet op laagdrempelige, effectieve en preventieve hulp.

Enkele cijfers

Het aantal oproepen tijdens het schooljaar 2018-2019 steeg met 25% ten opzichte van vorig schooljaar. 153 CLB-medewerkers verzorgden in totaal 5465 chatsessies. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 14,75 jaar. De jongste leerlingen op de chat waren 8 jaar. Het aantal gesprekken met ouders steeg met 138% waardoor het aandeel ouders in verhouding tot de totaliteit van de gesprekken steeg van 5% in 2017-2018 naar ruim 9% in 2018-2019.

Grote tevredenheid bij leerlingen en ouders

Na elk chatgesprek geven bezoekers feedback. Leerlingen gaven vorig schooljaar gemiddeld een mooie beoordeling van 4,1 sterren op een schaal van 1 tot 5 en ouders deden daar nog een schepje bovenop met gemiddeld maar liefst 4,5 sterren.

Terug een toename van gesprekken over zelfdoding

Opvallend is de stijging van het aantal gesprekken over zelfdoding op CLBch@t met 30,5% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Dit wordt als een positief signaal ervaren: meer jongeren vinden de weg naar hulp. De chatmedewerkers worden in samenwerking met de zelfmoordlijn getraind om zelfdodingssignalen professioneel te interpreteren en vervolgens een risico-inschatting te maken.

Chatonderwerpen leerlingen en ouders

Zowel bij leerlingen als bij ouders is de studiekeuze het meest gekozen onderwerp. Daarnaast komen gesprekken over de interacties in het gezin zowel bij ouders als bij leerlingen frequent voor.

  • Leerlingen chatten vooral over emotioneel geladen onderwerpen zoals zelfmoordgedachten, verliefdheid, zelfverwonding, depressie, pesten en misbruik. Daarnaast komen ook thema’s als lichamelijke gezondheid en seksualiteit regelmatig op tafel.
  • Ouders chatten vaker over schoolse onderwerpen zoals leermoeilijkheden, studiemethode en studiemotivatie.

Minister Weyts aan het woord:

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (5/11/2019):

"We hebben altijd de ambitie om leerlingen te bereiken op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Via kanalen uit hun eigen leefwereld: kanalen die ze vertrouwen. Ik denk dat chat nog meer dan telefoon toelaat om ook heel persoonlijke dingen te delen. Het is heel goed dat de CLB’s over de netten heen de krachten gebundeld hebben om er samen te staan voor leerlingen en ouders die nood hebben aan een goed gesprek”

Samenwerking over de CLB-netten heen

De Centra voor Leerlingenbegeleiding breidden in 2016 hun werking uit met een chataanbod. CLBch@t is als gezamenlijk initiatief van de CLB netten. Leerlingen en ouders kunnen chatten met een CLB-medewerker. En dit buiten de gebruikelijke CLB-openingsuren. Dankzij CLBch@t kunnen ze op een moderne, laagdrempelige en vertrouwde manier terecht bij het CLB.

Enkele getuigenissen van leerlingen en ouders:

Leerlingen verwoorden vaak heel openlijk en met eigen woorden hun dankbaarheid na afloop van het chatgesprek:

“Bedankt dat jullie dit hebben uitgevonden voor iedereen die het moeilijk heeft – echt TOP!”

“Het helpt om hier te praten!”

“Heel helpvol persoon om vragen aan te stellen, beantwoordt de vragen heel goed, 11/10 would do again!”

Ook ouders steken hun waardering voor CLBch@t niet onder stoelen of banken:

“Proficiat voor de professionele aanpak!”

“Er wordt geluisterd, en mee naar een oplossing gekeken. Snelle en vriendelijke antwoorden!”

“Heel duidelijk en snel antwoord. Ik vind deze service top!”

Meer info? Een gesprek?

Tom Billiet, coördinator CLBch@t, Tel: 0485 81 27 66, tom.billiet@clbonline.be.

U kan ook contact opnemen met:

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06
02 790 93 16
inge.van.trimpont@g-o.be

Barbara Roelandt
Coördinator CLB POC Officieel gesubsidieerd onderwijs
0478 72 08 06
02 506 41 76
Barbara.roelandt@ovsg.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

CLB's over de netten heen

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier organisaties) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen