Systematische contactmomenten en vaccinaties

Zou je (met je) kind normaal op systematisch contactmoment komen bij het CLB, maar kon dat door de coronacrisis niet doorgaan? Of moest het een vaccinatie krijgen en ging dat niet door? We zetten op een rij hoe dat nu verder moet.

Vaccinaties

We doen ons best om vaccinaties die vorig schooljaar niet konden plaatsvinden, dit schooljaar in te halen.

Mazelen, rubella en bof krijgt voorrang

Het merendeel van leerlingen die vorig jaar in het 5e leerjaar zaten, kreeg het vaccin tegen de mazelen, rubella en bof al vóór de corona-uitbraak. Voor leerlingen die het nog niet kregen, maken we een inhaalbeweging. Dit vaccin krijgt voorrang: mazelen is een ernstige ziekte die in de lente dikwijls een opflakkering kent. De ziekte is gevaarlijk en zeker nog niet uitgeroeid in Vlaanderen. Een enkele inenting is onvoldoende om blijvend beschermd te zijn. Vandaar dat deze vaccinatie voorrang krijgt.

Wij organiseren de vaccinatie

Hoe we de vaccinatieronde organiseren zal afhangen van de lokale mogelijkheden. Het kan zijn dat we vragen aan leerlingen om een dag naar school te komen. Of we maken een afspraak. In ieder geval hoef je daar nu niets voor te doen: wij nemen contact op.

Overige vaccinaties

Is het mogelijk om andere vaccinaties te organiseren, dan zullen we dat zeker doen. Dat hangt van erg veel factoren af. Bijvoorbeeld de veiligheidsmaatregelen: te grote groepen leerlingen naar school halen, kunnen we uiteraard niet. Daarom zullen we waar nodig vaccinaties volgend schooljaar inhalen.

Geen kwaliteitsverlies

Dat uitstel heeft geen invloed op de kwaliteit: je kind blijft op die manier optimaal beschermd. Je hoeft er dus niet voor naar de huisarts.

Systematische contactmomenten

Heel wat leerlingen zagen we al voor de coronacrisis. Toch zijn er een heleboel systematische contactmomenten die niet konden doorgaan. Voor wat dit schooljaar niet meer lukt, geldt het volgende:

  • 1e kleuterklas - 3/4 j: halen we in schooljaar 2020-2021 voor wie dat tijdens 2019-2020 niet lukte.
  • 1e leerjaar - 6 j: voor leerlingen uit het schooljaar 2019-2020 organiseren we een zicht- en gehoortest in het schooljaar 2020-2021. Op vraag kan een volledig contactmoment, liefst met de ouders er bij.
  • 4e leerjaar - 9 j: zal niet plaatsvinden, op vraag kan een volledig contactmoment.
  • 6e leerjaar - 11 j: zien we niet, in het 1e secundair zien we deze leerlingen voor de HPV-vaccinatie en kunnen we nagaan of een inhaalcontact nodig is. Lees meer over dit contactmoment in deze powerpoint...
  • 3e secundair - 14 j: In een gesprek (al dan niet online) gaan we leefgewoonten na, bijvoorbeeld lawaaihinder. We zorgen voor een test die lawaaischade opspoort (SPIN). Als een inhaalcontact nodig is, dan kan dat. Lees meer over dit contactmoment in deze powerpoint...

Een aantal leerlingen zullen we dit schooljaar dus niet zien. Daarom benadrukken we dat als je met een zorg over de gezondheid, het groeien of de ontwikkeling van je zoon of dochter zit, je zeker contact met ons kan opnemen. Samen kijken we dan hoe we kunnen helpen.

Voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen we geen algemene afspraken maken. We zullen voor hen een inschatting maken afhankelijk van het type en de individuele problematieken van de verschillende groepen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen