Tijdelijk verslag

We kunnen als CLB een tijdelijk verslag opmaken zodat de leerling op 1 september 2021 kan starten met de nodige ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen in het gewoon (IAC) en buitengewoon onderwijs en voor een typewijziging in buitengewoon onderwijs. Voor type basisaanbod kan zo'n tijdelijk verslag niet.

Zo’n tijdelijk verslag blijft de uitzondering en is niet vanzelfsprekend. Het biedt een oplossing als er geen twijfel is over het aanbod dat de leerling nodig heeft. Bovendien moet er vrij grote zekerheid bestaan dat de diagnose die nodig is voor een volwaardig verslag er kan zijn tegen 1 september 2022. Het gaat meestal om leerlingen wiens extern traject (CAR, COS, psychiater,…) vertraging kent door de coronacrisis. We willen in elk geval te veel schoolwissels vermijden bij leerlingen die het al moeilijk hebben. Voor leerlingen die later in het schooljaar willen overstappen naar een IAC of BuO is een diagnose wél opnieuw noodzakelijk. Uitzonderlijk zal een attestwijziging voor een verslag tijdens het schooljaar 2020 2021 mogelijk zijn.

Dit tijdelijk verslag kunnen we opmaken tot eind augustus 2021 en biedt enkel toegang tot een IAC of BuO voor het schooljaar 2021-2022 en kan niet verlengd worden. Tegen het einde van dat schooljaar moet een volwaardig verslag gemaakt worden en vervalt het tijdelijk verslag sowieso.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen