Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen met verschillende vormen van beperkingen en problemen en staat open voor kinderen van een leeftijd van 2,5 tot 21 jaar, uitzonderlijk ook ouder. Ze volgen een leerprogramma op maat en krijgen specifieke begeleiding waar nodig, bijvoorbeeld hulp van een logopedist of kinesist.

Wat is het verschil met gewoon onderwijs?

In het gewoon onderwijs zijn de lessen op maat van de hele klasgroep. In het buitengewoon onderwijs zijn de lessen aangepast wat jouw kind nodig heeft. Dat is best een verschil. Vaak zijn de klasgroepen kleiner en is er een heel duidelijke structuur tijdens de dag. Voor wie dat nodig heeft zijn er aangepaste werktafels. Dat maakt het mogelijk om zich aan te passen aan wat moeilijk loopt en te focussen op de talenten van jouw kind. In het buitengewoon onderwijs volgt je kind altijd een leerprogramma op maat, aangepast aan jouw noden. Dat noemen we een individueel aangepast curriculum (IAC).

Het doel van het buitengewoon onderwijs is om een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk te maken of, als dat niet lukt, om de integratie in de maatschappij en de arbeidswereld zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het buitengewoon onderwijs bestaat in verschillende vormen en types.

Er bestaan verschillende vormen en types in het buitengewoon onderwijs, elk met eigen kenmerken. Naargelang wat jouw kind nodig heeft, zal het dus naar een bepaald type buitengewoon onderwijs kunnen. Er zijn niet zo veel scholen als in het gewoon onderwijs. Het zou best kunnen dat de school die geschikt is om in te spelen op de behoeften van jouw kind, niet in jouw buurt is.

Je ontdekt ze op Onderwijskiezer en op de website van de Vlaamse Overheid: buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs.

Voor toegang tot een IAC of buitengewoon onderwijs heb je een verslag van het CLB nodig.

Meer over extra zorg in onderwijs...

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen