Leren op maat (IAC)

Soms is een individueel aangepast curriculum (IAC) aangewezen.

Voor sommige leerlingen is een leerprogramma op maat in het gewoon onderwijs aangewezen. We spreken van een ‘individueel aangepast curriculum’, wat vaak afgekort wordt als IAC. Dat biedt aan leerlingen de mogelijkheid om een leerprogramma volgen dat rekening houdt met hun mogelijkheden. Leerlingen die een IAC volgen, hebben ook recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Welke ondersteuning ze krijgen, hangt af van het type dat vermeld staat op het verslag.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek je CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen