Leren op maat (IAC)

Soms is een individueel aangepast curriculum (IAC) aangewezen.

Voor sommige leerlingen is een leerprogramma op maat aangewezen. Dat kan in het gewoon en het buitengewoon onderwijs. In het gewoon onderwijs spreken we van een ‘individueel aangepast curriculum’, wat vaak afgekort wordt als IAC. Dat biedt aan leerlingen de mogelijkheid om een leerprogramma volgen dat rekening houdt met hun mogelijkheden. Leerlingen die een IAC volgen, hebben ook recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Welke ondersteuning ze krijgen, hangt af van het type dat vermeld staat op het verslag.

Leerlingen die een IAC volgen krijgen in principe geen getuigschrift of diploma. In het secundair krijgen deze leerlingen wel elk jaar een attest van verworven bekwaamheden.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen