Administratief medewerker - Vrij CLB AMi 1

Vrij CLB AMi 1 heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten. Wij hebben vestigingen in Vorselaar en Zoersel.

Zoersel
Gepubliceerd op: 10 juni 2024

Taken

 • Personeelsadministratie van A tot Z
 • ICT: installeren nieuwe laptops/GSM’s; contacten met externe IT’er, troubleshooting,…
 • Beheer gebouw Zoersel: praktische zaken + samenwerking met preventiemedewerker/-adviseur
 • Realiseren van een vriendelijk en warm laagdrempelig onthaal (telefonisch, e-mail en face to face)
 • Materiële en logistieke taken uitvoeren: instaan voor de bestelling, en verdeling van bureaumateriaal; instaan voor de organisatie en planning van vergaderzalen en catering, …
 • Administratieve en ondersteunende taken: administratieve ondersteuning van directeur en coördinator, instaan voor vormingsaanvragen en vormingsoverzicht, onkostennota’s, update van de sociale kaart, …
 • Administratie van de VZW Antwerpen Middengebied
 • Specifieke taken ter ondersteuning van de medische activiteiten: uitnodigingen versturen, planningen opmaken, busvervoer regelen voor de systematische contactmomenten,

Competenties

 • Basiskennis informatica, basiskennis boekhouding; CLB-eigen software kunnen hanteren, digitaal leerlingendossier kunnen gebruiken.
 • Beheersen van schriftelijke vaardigheden voor briefwisseling en verslaggeving.
 • Kunnen hanteren van informatiebronnen die relevant zijn voor onze sector (Edulex, VWVJ, …)
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels
 • Beheersen van organisatorische en administratieve vaardigheden
 • Efficiënt omgaan met de beschikbare werktijd

Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling 18/36 in onze vestiging te Zoersel met ingang op 1/09/2024.

Diploma

Diploma Professionele Bachelor

Kennis ICT noodzakelijk. Kennis van personeelsadministratie in onderwijs is meerwaarde!

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs (Bachelor SS 333)

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Gino Willems, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@clb-ami1.be. Solliciteren kan tot 15 augustus 2024. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van CV en motivatiebrief.

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op maandag 19 augustus 2024 in de voormiddag te Zoersel.

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLB-team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.