Werken bij een CLB

CLB'ers zijn er voor kleuters tot en met jongvolwassenen

De rol van een CLB’er is erg begeesterend: werken aan het welzijn van de leerlingen. Als CLB'er kom je in contact met leerlingen van 3 tot 18 jaar (en in het BuSO tot 21 jaar), met hun ouders, met leerkrachten, interne leerlingenbegeleiders en met hulpverleners. Je werkt met mensen voor mensen, omringd door een professioneel team om ervoor te zorgen dat leerlingen de beste kansen krijgen. Om ze te helpen opgroeien tot zelfredzame en evenwichtige volwassenen. Wie wil dat niet als job?

Werken in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?

Centra voor leerlingenbegeleiding voeren elk hun eigen personeelsbeleid. Wil je in een centrum aan het werk dan solliciteer je best rechtstreeks bij centra in de streek waar jij wil werken.

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners

Werken in een CLB betekent werken in het onderwijslandschap. Dat wil zeggen werken met leerlingen, leerkrachten, schooldirecties en ouders van leerlingen binnen de structuren van het Vlaamse onderwijs. Maar het CLB is meer dan dat: het verleent eigenlijk ook jeugdhulp. En dus horen we ook een beetje bij de sector Welzijn. Samen met collega's in een multidisciplinair team bekijk je als CLB'er elke casus vanuit verschillende invalshoeken. De zorgvragen waarmee je te maken krijgt zijn erg uiteenlopend.

CLB'ers zijn uniek in het onderwijs

De CLB’er kent het onderwijslandschap, hij hoort erin thuis, kent en begrijpt de wereld, maar tegelijkertijd is hij een buitenstaander: hij behoort niet tot de school. Die positie maakt de CLB-medewerker uniek. Hij beweegt zich in het concrete schoolse leven en tegelijkertijd kijkt hij vanop een professionele afstand toe. Zo kan hij zich engageren in een school en toch voldoende objectief blijven. En dat is niet altijd evident, het is soms dansen op een slappe koord.

Er is altijd we!

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen