Arts - Vrij CLB De Wissel Antwerpen

Vrij CLB De Wissel – Antwerpen zoekt artsen op verschillende campussen voor het schooljaar 2024-2025. Verschillende werkvolumes zijn bespreekbaar. Het gaat om een tewerkstelling voor het hele schooljaar.

voor verschillende campussen
Gepubliceerd op: 1 juni 2024

Functieomschrijving

Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.

Je bent lid van een multidisciplinair onthaal- of trajectteam (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent/werker, maatschappelijk werker en intercultureel bemiddelaar). Je neemt deel aan teamoverleg en voert in samenspraak activiteiten uit in functie van de vraaggestuurde CLB-werking.

Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.

Naast deze gesprekken zorg je voor een stipte administratieve opvolging door het correct registreren van de verkregen data.

Je verwerft snel kennis over de te volgen procedures en schaaft deze voortdurend bij.

Takenpakket

 • uitvoeren van systematische medische contacten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
 • nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten
 • implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken
 • contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen
 • overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding; dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het formuleren van handelingsgerichte adviezen

Competenties

 • in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
 • kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht werken
 • bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
 • zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
 • gemotiveerd en positief ingesteld zijn
 • zich flexibel willen en kunnen opstellen
 • bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen
 • zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt
 • kunnen samenwerken met netwerkpartners
 • onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven
 • basiscomputervaardigheden bezitten (Word, gebruik mailsysteem en internet) en zich vlot inwerken in sectoreigen software systemen

Diplomavereisten

 • Huisarts of basisarts
 • een bijkomend ManaMa diploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding te volgen is niet noodzakelijk maar strekt tot aanbeveling.

Aanbod

 • Het betreft een vervangingscontract (TABD). Verloning volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs. Anciënniteit kan tot 15 jaar meegenomen worden.
 • Vakantieregeling volgens het decreet leerlingbegeleiding.
 • Je kan beschikken over een smartphone en laptop.
 • Vergoeding voor woon-werkverplaatsing met de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Ook verplaatsingen in opdracht met de fiets, het openbaar vervoer of de eigen wagen, moto of bromfiets worden vergoed.

Interesse?

Neem contact op met de medisch coördinator: Lieve Van Dingenen – 0484 266 346 lieve.vandingenen@vclbdewisselantwerpen.be

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.