Maatschappelijk werker - Vrij CLB Groeninge

Team BaO PSF/PGZ maatschappelijk werker

We zijn op zoek naar een enthousiaste maatschappelijk werker - psychopedagogisch werker bachelor om onze werking van het team BaO PSF/PGZ binnen CLB aan de Leie, campus Deerlijk te versterken. We helpen zowel leerling, ouders als scholen en wat we doen hélpt. We werken methodisch en evidence-based.

Daarnaast neem je deel aan multidisciplinaire casusoverleg en de vraaggestuurde werking t.a.v. leerlingen, ouders en scholen en onze partners in het netwerk.

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Meer info? Kijk gerust op www.vrijclb.be.

Je profiel

- Je beschikt minimaal over het diploma hoger onderwijs, type bachelor

- Je bent communicatief en kan vlot met methodische kaders en ICT overweg

- Je kan vlot samenwerken met anderen

- Je hebt een hart voor kinderen en jongeren en legt vlot contacten

- Je bent begripvol en empathisch

- Je bent flexibel en bereid avonduren te presteren

Taken

  • Handelingsgerichte diagnostiek: de CLB-medewerker doorloopt een handelingsgericht diagnostisch traject conform de Prodia-protocollen. Hij/zij brengt het functioneren van de leerling binnen zijn context in kaart aan de hand van ICF-CY en bepaalt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hij/zij vertrekt van de hulpvraag en stemt verder af met de betrokkenen. Hij/zij hanteert diagnostische instrumenten met betrekking tot cognitieve-, leer- en emotionele ontwikkeling (enkel P-discipline) conform de Prodia-protocollen.
  • Begeleiden: de CLB-medewerker begeleidt de leerling in het beter leren omgaan met probleemsituatie(s). Hij/zij gaat samen met de leerling (en zijn ouders) op zoek naar tips, handvatten, adviezen,… zodat de leerling (en zijn ouders) leert omgaan met de aanwezige problematiek.
  • Draaischijffunctie: de CLB-medewerker werkt samen met het netwerk om de cliënt passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies aan de school en andere relevante betrokkenen.
  • Optreden in verontrustende (thuis)situaties: de CLB-medewerker schat de ernst in de van de situatie, bespreekt de verontrusting met zijn team en de cliënt en verwijst indien nodig door naar externe netwerkpartners..
  • Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze (HGW, ICF …) en empathie en respect voor de cliënt.
  • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
  • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels.
  • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
  • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Ons aanbod

Een vervangingstewerkstelling van 29/36 vanaf heden voor een kortdurende interim tot en met 31/05/2024 in campus Deerlijk.

Een inlooptraject met coaching om kennis te maken met de job en je deze eigen te maken
Een kleinschalig team
Een hedendaagse kantooromgeving

Een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun expertise met jou samenwerken

Flexibele uurroosters en verlofregeling

Telewerk is mogelijk voor het gedeelte van het werkvolume

Contract: tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur 29/36, conform de bepalingen van DRP-decreet

Terugbetaling woon-werkverkeer in geval van gebruik van de fiets of het openbaar vervoer

Je wordt verloond volgens de officiële weddenschalen en kunt genieten van automatische indexering en snelle opbouw van geldelijke anciënniteit.

De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Hiertoe kan in onderling overleg een afspraak gemaakt worden.

Heb je interesse ? Klik dan op de knop om te solliciteren.

Download bijlage(s)

Deerlijk
Gepubliceerd op: 26 april 2024

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.