Paramedisch werker - Vrij CLB AMi 1

Vrij CLB AMi 1 heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten. Wij hebben vestigingen in Zoersel.

Zoersel
Gepubliceerd op: 27 mei 2024

Taken

 • Handelingsgerichte diagnostiek: de CLB-medewerker doorloopt een handelingsgericht diagnostisch traject conform de Prodia-protocollen. Hij/zij brengt het functioneren van de leerling binnen zijn context in kaart aan de hand van ICF-CY en bepaalt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hij/zij vertrekt van de hulpvraag en stemt verder af met de betrokkenen.
 • HGD-trajecten lopen op vlak van spraak-taal en/of motoriek
 • Begeleiden: de CLB-medewerker begeleidt de leerling in het beter leren omgaan met probleemsituatie(s). Hij/zij gaat samen met de leerling (en zijn ouders) op zoek naar tips, handvatten, adviezen,… zodat de leerling (en zijn ouders) leert omgaan met de aanwezige problematiek.
 • Draaischijffunctie: de CLB-medewerker werkt samen met het netwerk om de cliënt passend te verwijzen, de verwijzing op te volgen en om relevante informatie uit de externe hulpverlening te vertalen in een handelingsgericht advies aan de school en andere relevante betrokkenen.
 • Optreden in verontrustende (thuis)situaties: de CLB-medewerker schat de ernst in de van de situatie, bespreekt de verontrusting met zijn team en de cliënt en verwijst indien nodig door naar externe netwerkpartners…
 • Meewerken aan de planning, organisatie en uitrol van het gemeenschapsgericht groepsaanbod (Boostcamp) ter versterking van de emotieregulatie van leerlingen.

Competenties (kennis, vaardigheden en attitudes)

 • Bovenstaande taken kunnen uitvoeren op methodische wijze (HGW, ICF …) en met empathie en respect voor de cliënt.
 • In teamverband kunnen werken: constructief deelnemen aan teamvergaderingen, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Werken volgens de geldende deontologische code en juridische regels.
 • Deskundigheidsontwikkeling: zichzelf evalueren, openstaan voor feedback en bereid zijn om zichzelf bij te scholen in functie van de noden van het team.
 • Oog hebben voor administratieve en logistieke taken met als doel het vlot functioneren van zichzelf en van de organisatie.

Start en einde tewerkstelling

Deeltijdse tewerkstelling (27 uren per week) in onze vestiging te Zoersel met ingang op 2/09/2024 tot 31/08/2025.

Vereist diploma

Professionele bachelor logopedie
Professionele bachelor ergotherapie
Professionele bachelor (sociale) verpleegkunde
Kennis spraak-taal en/of motorische ontwikkeling is gewenst of bereidheid zich hierin te verdiepen

Wedde

Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs: salarisschaal 333

Interesse?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Gino Willems, directeur. Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie, mail dan je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@clb-ami1.be. Solliciteren kan tot 21 juni 2024. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van CV en motivatiebrief. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 1 juli 2024 in de voormiddag te Vorselaar.

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLB-team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.