Brochure onthaal anderstalige nieuwkomers voor scholen

stappenplan + achtergrondinfo

CLB voor anderstalige ouders en leerlingen in 7 vragen.

'Wat is het CLB?' in 22 talen geeft een beeld van wat ouders en leerling van het CLB kunnen verwachten.

Vertaalfiches klasse: communiceren met ouders in andere talen.

Je wil laaggeschoolde en anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over onderwijs goed te begrijpen.? De vertaalfiches over allerlei thema's (huiswerk begeleiden, luizen, afwezigheden...)

Tips voor de opvang van anderstalige nieuwkomers.

Als er nieuwkomers in een school toekomen, rijzen er vaak heel wat vragen. Welke materialen kan je gebruiken? Hoe kan je een nieuwkomer helpen om zich goed te voelen in de klas? Hoe kan je differentiëren? Wat met leerlingen die een ander schrift gebruiken? Het CTO (centrum voor taal en onderwijs) stelde 7 infofiches op met tips rond belangrijke topics (materiaal, welbevinden en taal stimuleren, vertaaltools, sterk onderwijs, differentiatie, werken met boeken in de thuistaal van je leerlingen, alfabetisering).

Traumasensitief werken in de klas voor leerlingen met en zonder vluchtverhaal.

Dit document geeft beknopte info over de definiëring van trauma en welke rol de school hierbij kan spelen. Verder zijn er ook do's en dont's vermeld.

De infofiches over de structuur van het secundair onderwijs.

Ze beschikken over een schema van de structuur in 16 talen en een YouTube filmpje, enkel met automatische vertaling.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen