Draaiboek Critical Incidents

Nieuw - Aanmelden infectieziekten

Scholen zijn verplicht bepaalde infectieziekten te melden aan de CLB-arts.

STAP 1
De infectieziekte telefonisch melden:
- Mortsel: 03/443.90.20
- Lier: 03/480.80.18

STAP 2
Het aanmeldingsformulier invullen. Zonder deze gegevens kan de CLB-arts geen actie ondernemen!

Anderstalige nieuwkomers


CLB voor anderstalige ouders en leerlingen in 7 vragen. 'Wat is het CLB?' in 22 talen geeft een beeld van wat ouders en leerling van het CLB kunnen verwachten. Er is nu ook een vertaling beschikbaar in het Oekraïens.

Vertaalfiches klasse: communiceren met ouders in andere talen. Je wil laaggeschoolde en anderstalige ouders helpen om belangrijke informatie over onderwijs goed te begrijpen.? De vertaalfiches over allerlei thema's (huiswerk begeleiden, luizen, afwezigheden...)

Tips voor de opvang van anderstalige nieuwkomers. Als er nieuwkomers in een school toekomen, rijzen er vaak heel wat vragen. Welke materialen kan je gebruiken? Hoe kan je een nieuwkomer helpen om zich goed te voelen in de klas? Hoe kan je differentiëren? Wat met leerlingen die een ander schrift gebruiken? Het CTO (centrum voor taal en onderwijs) stelde 7 infofiches op met tips rond belangrijke topics (materiaal, welbevinden en taal stimuleren, vertaaltools, sterk onderwijs, differentiatie, werken met boeken in de thuistaal van je leerlingen, alfabetisering).

Traumasensitief werken in de klas voor leerlingen met en zonder vluchtverhaal. Dit document geeft beknopte info over de definiëring van trauma en welke rol de school hierbij kan spelen. Verder zijn er ook do's en dont's vermeld.

De infofiches over de structuur van het secundair onderwijs. Ze beschikken over een schema van de structuur in 16 talen en een YouTube filmpje, enkel met automatische vertaling.

Hieronder kunnen jullie de brochure anderstalige nieuwkomers voor scholen vinden (stappenplan + achtergrondinformatie).

Er is een algemeen filmpje van de departement onderwijs in het Engels en Frans over de structuur van kleuter tot hoger onderwijs.

Schoolreglement

Teksten CLB-werking schooljaar 2022-2023

Instellingsgebonden gegevens

Corona

  • Sinds 23 mei is code groen van kracht in de scholen dit betekent dat er geen specifieke maatregelen meer nodig zijn bij besmette personen. Ventileren, basishand- en hoesthygiëne blijven wel van toepassing. Wie ziek of besmet is blijft thuis. Kortom: er dienen geen meldingen van besmette leerlingen of personeelsleden te gebeuren aan CLB zolang code groen van kracht is.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen