Vrij CLB Noordwest-Brabant

JAARVERSLAG 2020-2021

Wat doet CLB Noordwest-Brabant op een jaar? Hoe is het georganiseerd? Hoeveel scholen en leerlingen begeleidt dit centrum? Welke thema's komen aan bod? Wat is de toekomstvisie van dit CLB?...

U vindt alle antwoorden in het

Welkom bij ons CLB!

Je bent leerling of ouder

Je bent op zoek naar informatie over het medisch onderzoek, infoavonden,...

Je bent school-personeel

klik hier verder voor informatie van de afsprakennota's, het intranet voor de scholen, ...

Je bent (toekomstig) werknemer

links naar vacatures, eigen intranet,...

Organisatie

Het directieteam van Vrij CLB Noordwest-Brabant bestaat uit: Lisbet Van Gijzeghem (directeur) en coördinatoren Inge Devos en Marleen Sterckx.

De schoolnabije medewerkers onthalen jouw hulpvraag. Indien er een traject bij het CLB start, neemt de leerlingnabije medewerker dit verder op. De collega's van het medische team staan in voor de medische onderzoeken én ondersteunen de school- en leerlingnabije teams.
Ons team support ondersteunt deze teams in hun werking.

Samen trachten we de leerling zo goed mogelijk te helpen, binnen ons CLB of als draaischijf naar andere diensten

Uw privacy en rechten

Vestigingen

Vrij CLB Noordwest-Brabant

Adres
  • Mollestraat 59
  • 1730 Asse
Contactgegevens
tel: 02 452 79 95
Scholen in begeleiding
Deze vestiging werkt momenteel samen met 41 scholen.
Extra informatie

De medische onderzoeken gaan door in de vestiging te Spiegelstraat 1, 1730 Asse

Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde

Adres
  • Gendarmeriestraat 63
  • 1800 Vilvoorde
Contactgegevens
tel: 02 251 15 55
Scholen in begeleiding
Deze vestiging werkt momenteel samen met 25 scholen.

Neem contact op

Contacteer Vrij CLB Noordwest-Brabant

Vermeld de naam van de leerling waarover het gaat en hoe we je kunnen contacteren (e-mailadres, gsm ...).

Optioneel
Wil je een specifieke vestiging van dit CLB contacteren?
Optioneel
Wij contacteren de school nooit zonder uw toestemming.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen