Informatie voor netwerkpartners

Vrij CLB Noordwest-Brabant in het hulpverleningslandschap

De CLB's maken deel uit van de 'brede instap' binnen integrale jeugdhulp.

Wij zijn een eerstelijnsdienst en werken waar mogelijk samen met andere diensten.

Als CLB hebben wij een draaischijffunctie: we verwijzen gericht leerlingen en ouders door voor ondersteuning, begeleiding en/of onderzoek.

Vrij CLB Noordwest-Brabant in Cijfers

Wat doen wij als centrum doorheen het schooljaar?
Welke vragen krijgen wij als CLB?
Hoe ziet onze organisatie eruit?
Wat is de impact van de maatschappelijke veranderingen op onze werking?
...

Dit en veel meer vatten we jaarlijks samen in ons jaarverslag. Deze kan je hieronder terugvinden.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen