COVID-19 Maatregelen

Alles op één rijtje m.b.t. COVID-19 - samenwerking CLB

Nieuwe maatregelen vanaf 25.01.21

Zieke leerlingen en personeelsleden komen niet naar school!Mag de leerling naar school?

BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET KLEUTERONDERWIJS

BESLISBOOM COVID-19 VOOR LEERLINGEN IN HET LAGER OF SECUNDAIR ONDERWIJS

Infofiches voor ouders met als titel ‘Mag je kind naar school?’
https://www.vlaamse-logos.be/content/beslissingsboom-mag-je-kind-naar-school

Quarantaine en teststrategie

Quarantaine en Isolatie en Risicocontacten:

 • De duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen wordt verlengd tot 10 dagen.
 • De duur van de quarantaine voor HRC blijft 10 dagen met vervroegde stop van quarantaine op dag 7 na negatieve test.
 • Omwille van de verhoogde besmettelijkheid van de nieuwe COVID- varianten zullen de kinderen in de lagere school die in de klas/in de refter naast een indexgeval zaten, voortaan als hoogrisico contact beschouwd worden.
 • Daarom wordt er voor kinderen en leerlingen > 6 jaar (leerlingen in LO, SO en volwassenen) aangeraden om ‘indoor’ altijd vaste plaatsen te voorzien (in klaslokaal, eetzaal, bus).

Teststrategie:

 • Hoogrisico contacten worden vanaf nu soms één keer, soms twee keer getest (CLB beslist)
 • Binnenkort krijgen jullie nog nieuws over de sneltesten.

Mondmasker

Voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen leraren en leerlingen uit voorzorg een mondmasker:

 • in afwachting van het testresultaat van iemand uit deze klasgroep van zodra een leerling of leerkracht van de (klas)groep in isolatie of in quarantaine moet In de buitenschoolse opvang gelden dezelfde maatregelen.

In het buitengewoon basisonderwijs is dit van toepassing in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen (voor wie het mogelijk is).

Dit geldt zowel binnen als buiten, op school.

Twijfel je of een leerling naar school kan komen?

De beslisbomen helpen je om te bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen

COVID-19 symptonen

Minstens 1 van volgende symptomen die acuut ontstaan:

 • Hoesten of problemen met ademhalen
 • Pijn aan borstkas
 • Geur en smaakverlies (of verandering)

OF

Minstens 2 van de volgende symptomen:

 • Koorts
 • Spierpijn
 • Ongewone vermoeidheid
 • Neusverkoudheid en andere klachten zoals keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust (bij ouderen: waterig diarree, acute verwardheid, plotse val)

OF

Verergering van chronische respiratoire symptomen (astma, chronische hoest, chronisch longlijden…)

Melding van COVID-19 besmetting

Voor ouders:

 • Werd er een besmetting met COVID-19 vastgesteld bij uw kind?
 • Breng de school zo snel mogelijk op de hoogte en stuur uw kind niet naar school.

Voor scholen:

 • Bij een positief testresultaat (leerling of personeelslid) breng je het CLB telefonisch op de hoogte (zie bereikbaarheid).

Contactonderzoek CLB

 • CLB volgt haar stappenplan en houdt de school en preventieadviseur op de hoogte.
 • CLB zal ter voorbereiding van dit contactonderzoek aan de school vragen om een lijst te maken van de personen met wie de leerling in contact kwam (standaardformulier)
 • CLB ondersteunt de school in een goede communicatie naar leerlingen en personeel
 • Discretie blijft ten allen tijde belangrijk.

Contacttracing van de index

 • Voor een vlotter verloop van onze contactopsporing kan alvast een formulier ingevuld worden door de positieve index zelf (leerling en leerkracht)
 • Het ingevulde formulier kan bezorgd worden aan info@clbtrikant.be

School (gedeeltelijk) sluiten?

De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten wordt genomen wanneer het besmettingsgevaar zeer groot en alomtegenwoordig is (ook bij overmacht - leerkrachten tekort)

De beslissing om over te gaan tot een gedeeltelijke sluiting van een school (meerdere klassen) wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts en de burgemeester.

Wanneer beslist wordt om over te gaan tot een volledige sluiting van een school , dan neemt de medische expert van de betrokken zorgraad het initiatief om de burgemeester en de federaal gezondheidsinspecteur te betrekken. De burgemeester beslist in overleg met de lokale crisiscel, het betrokken schoolbestuur op advies van de medische expert, de CLB-arts, de arbeidsarts van de school en de federaal gezondheidsinspecteur, over de sluiting van de school.

Vragen / twijfels / onduidelijkheden

Tijdens openingsuren op onze algemene nummers

 • @Tielt: 051.42.66.42
 • @Roeselare: 051.25.97.00
 • @Izegem: 051.30.13.61

Buiten de kantooruren en in weekend

Overzicht van websites met antwoorden op vragen m.b.t. COVID-19 én te nemen maatregelen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen