COVID-19 Maatregelen

Alles op één rijtje m.b.t. COVID-19 - samenwerking CLB

Twijfel je of een leerling naar school kan komen?

Bekijk de beslisbomen - ze helpen je om te bepalen of de leerling al dan niet naar school mag komen

Bij een sterk vermoeden van COVID-19?

 • De school neemt zo snel mogelijk contact op met de ouders om de leerling op te halen
 • Hou afstand en vang de leerling in een afzonderlijke ruimte op.
 • Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam.
 • Verlucht de ruimte.
 • Leerling wordt verwezen naar de huisarts.
 • Breng de CLB arts op de hoogte.

Contactonderzoek CLB?

 • Wordt enkel opgestart bij positief testresultaat van een leerling
 • CLB arts wordt op de hoogte gebracht door de contactopspoorders - CLB volgt haar stappenplan
 • CLB arts zal ter voorbereiding van dit contactonderzoek aan de school vragen om een lijst te maken van de personen met wie de leerling in contact kwam (standaardformulier)
 • CLB ondersteunt de school voor goede communicatie naar leerlingen en personeel over alle beslissingen met betrekking tot de infectieziekte (via oa. briefwisseling)
 • CLB arts doet de verdere opvolging en houdt de school en preventie-adviseur op de hoogte.
 • Discretie blijft ten allen tijde belangrijk.

School (gedeeltelijk) sluiten?

De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen door het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid na overleg met de CLB-arts.

Het team Infectieziektebestrijding beslist na overleg met de CLB-arts, de arbeidsarts en de preventie-adviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.

Vragen / twijfels / onduidelijkheden

Tijdens openingsuren op onze algemene nummers

 • @Tielt: 051.42.66.42
 • @Roeselare: 051.25.97.00
 • @Izegem: 051.30.13.61

Buiten de kantooruren

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen