Filip Dehaene

Filip Dehaene werkt in Vrij CLB De Havens Brugge. Hij combineert zijn CLB-job als psychopedagogisch consulent sinds 6 jaar met de job van pedagogisch begeleider competentieontwikkeling. Wat Filip de max vindt? Als hij een leerling, zijn leerkrachten, ouders … kan motiveren om samen het verschil te maken.

Waarover ben je fier op je werk van de afgelopen 20 jaar?

Het pionierswerk rond de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) waaraan ik in Vrij CLB Regio Gent kon meewerken.

Wat is voor jou onmisbaar geworden in je job?

Dat we met HGW een gemeenschappelijk kader hebben voor school, pedagogische begeleidingsdienst en CLB om na te denken over kwaliteitsvol onderwijs en leerlingbegeleiding. Met de uitwerking van de Prodia-protocollen slagen we er ook in om die uitgangspunten van HGW waar te maken binnen het CLB.

Wat is tussen 2000 en nu volgens jou de grootste verandering in het CLB?

Het verbindend en complementair samenwerken tussen scholen, pedagogische begeleiding en CLB. Vroeger was er minder afstemming. De samenwerking met de ondersteuningsnetwerken biedt ook nieuwe kansen.

Hoe zie je het CLB (als sector) verder veranderen?

Het CLB zou in de toekomst nog meer mogen inzetten op het coachen van leraars: leervragen ontlokken bij leraars, bezorgdheden rond individuele leerlingen benutten als leerkansen voor de leraars om sterker te worden in het omgaan met diversiteit in de klas. Dit is een grote uitdaging voor elke leraar. De leraar moet zich hierin goed ondersteund weten.

Wat geeft jou goesting om er een lap op te geven?

Als ik de kracht van verbindende samenwerking tussen partners ervaar. Als ik leerling, leraars, ouders, leerlingbegeleider ... kan motiveren om samen het verschil te maken.

Als je naar de toekomst kijkt, wat zie je dan?

Verbinding blijven maken met de meest kwetsbare leerlingen en gezinnen wordt nog belangrijker.

Stel dat je geen CLB’er was geworden, welke job had je dan willen doen?

Ik heb altijd al een groot hart gehad voor onderwijs, vroeger als leraar en nu als CLB’er en pedagogisch begeleider. Het zal dus zeker iets in de onderwijssector moeten zijn.

Beschrijf je ideale collega

Iemand die zoekt naar de vraag achter de vraag, de tijd neemt zodat mensen bezorgdheden kunnen uiten en die deze bezorgdheden vertaalt naar leerkansen voor ouders, leraar of leerling.

Wat of wie zou je niet kunnen missen in je job

De dagelijkse contacten met leerlingen, ouders, leraars, netwerkpartners. Het samen afstemmen en zoeken hoe zo kansen gecreëerd worden.

Hoe kom jet tot rust na een drukke dag?

Even niksen in mijn zetel met zicht op mijn tuin. Op andere momenten lukt het goed om los te laten door een rondje te lopen in het bos of een toertje fietsen door de polders.

Uit Caleidoscoop, jaargang 32 nr. 4 (2020)

Foto: Willem Rosiers

Ook CLB'er worden?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen