Nathalie Cnudde

Nathalie Cnudde werkte als jeugdarts eerst in Vrij CLB Ninove en sinds 2003 in Vrij CLB Groeninge.

Waarover ben je fier op je werk van de afgelopen 20 jaar?

De hoge vaccinatiegraad van leerlingen in Vlaanderen, de unieke positie van het CLB als brug tussen verschillende partijen rond de leerling en het werk dat we verrichten rond de visusscreening waardoor er veel minder kinderen dan vroeger problemen hebben met een lui oog.

Welke elementen vond je bij de start van het CLB belangrijk en zijn dat vandaag nog altijd?

Multidisciplinair samenwerken waardoor je breed kijkt naar een leerling. Toen ik na mijn studies als huisarts startte, werkte ik voornamelijk solo, maar ik miste overleg en samenwerking met andere collega’s. Daarnaast is ook de draaischijffunctie van het CLB nog altijd belangrijk gebleven.

Wat is tussen 2000 en nu volgens jou de grootste verandering in het CLB?

Dat we als medische discipline enorm gegroeid zijn. Daar waar we ons vroeger vooral specialiseerden in de systematische contactmomenten, is ons werk nu ruimer geworden. Als kinderen specifieke noden hebben, gaan we met hen en hun ouders veel vaker op pad. Een andere belangrijke evolutie is die van het papieren dossier naar het elektronisch multidisciplinair dossier LARS. Een derde verandering is dat we veel gestandaardiseerder en uniformer in de verschillende CLB’s werken.

Wat was volgens jou de grootste verandering tegenover de tijd van PMS en MST?

De inbreng van de medische component tijdens teamoverleg is belangrijker geworden. Als we onze mond opendoen, wordt er ook naar ons geluisterd.

Noem 1 ding dat je job zou oppimpen.

Meer tijd voor anderstalige nieuwkomers.

Wat is voor jou onmisbaar geworden in je job?

Face-to-facecontact met ouders, leerlingen, leerkrachten en collega’s en mijn beweging van, naar en tijdens het werk. Dat zijn twee dingen die ik echt gemist heb tijdens de coronacrisis.

Als je naar de toekomst kijkt, wat zie je dan?

Daar waar verpleegkundigen en artsen vroeger alles samen deden, evolueren we elk naar een andere maar complementaire rol. De verpleegkundige zal vooral instaan voor het basisaanbod. De jeugdarts zal hen daarbij ondersteunen en zorgen voor een bijkomend aanbod op maat van leerlingen met specifieke noden.

Van welke tegenvallers of fouten heb je het meest geleerd?

Ik nam ooit een jaar een coördinerende functie op in het CLB, maar ik merkte dat zo’n rol mij niet ligt. Ik ben een veldwerker.

Stel dat je geen CLB’er was geworden, welke job had je dan willen doen?

Huisarts. Ik heb nog altijd een boontje voor dat beroep.

Wat helpt jou na een moeilijk gesprek?

Het kunnen delen met een collega, maar ook mijn dagelijkse fietstocht naar huis langs de Leie.

Welk goed voornemen op je werk hou je moeilijk vol?

Netheid op mijn bureau (ik moet zelfs vaak het bureau van mijn collega gebruiken om alle papieren te kunnen leggen).

Uit Caleidoscoop, jaargang 32 nr. 4 (2020)

Foto: Willem Rosiers

Ook CLB'er worden?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen