Jaarcijfers CLB-sector

Hoeveel leerlingen zien CLB's en waarmee kloppen ze bij ons aan? Samen met de andere CLB-netten publiceren we jaarlijks een cijferrapport over het afgelopen schooljaar.

CLB's van heel Vlaanderen

Net als scholen, zijn de centra voor leerlingenbegeleiding ingedeeld in 'netten'. Zo zijn er:

Al deze CLB's werken op heel wat vlakken samen. Dus is het logisch dat we jaarlijks voor heel Vlaanderen onze werking in kaart brengen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen