Missie en visie

De vrije CLB's kiezen resoluut voor de leerling. Dat is onze taak. Samen met jullie, scholen en partnerorganisaties maken we dat waar.

Missie

Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren. We creëren onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. Samen vormen we een netwerk van autonome centra. We geloven in de kracht van het vrij initiatief. We werken daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.

Visie

Onze cliënten en partners weten waar het CLB voor staat. De leerling is zelf eigenaar van zijn traject en krijgt in dialoog ondersteuning en zorg op maat die geïntegreerd is in zijn leefwereld. We komen op voor elke leerling, zeker wanneer die in zijn ontwikkeling bedreigd is. We zijn de spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. We werken schoolbetrokken met respect voor het pedagogisch project van de school. We hebben goede relaties met onze partners. Onze cliënten zijn en voelen zich geholpen.

Kernwaarden

  • deskundig
  • respectvol
  • gericht op oplossingen
  • kansenbevorderend

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen