HM Koningin Mathilde in gesprek met CLB-medewerkers

Op 4 februari, de Dag van de CLB-medewerker, ging HM Koningin Mathilde in gesprek met CLB-medewerkers. Er was bijzonder veel erkenning en appreciatie voor de inspanningen die de CLB’s leveren tijdens deze COVID-19-crisis.

Tijdens het gesprek was er veel aandacht voor de uitdagingen waar we als CLB’s samen met onze onderwijspartners voor staan tijdens deze COVID-19-crisis. Er werd dieper ingegaan over de geestelijke gezondheid bij onze jongeren en de mentale veerkracht van de CLB-medewerkers en leerkrachten. Ook de leerachterstand werd besproken als een gedeelde bezorgdheid. CLB-medewerkers hebben bijzonder veel aandacht voor de extra kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Er werd benadrukt hoe belangrijk het openhouden van de scholen daarbij is.
Er was ook ruimte voor hoop en perspectief. De COVID-19-crisis heeft eveneens goede praktijken blootgelegd. Zo vormt de samenwerking tussen de leerling, ouders, school en CLB een enorme kracht die we als onderwijs benutten. Ook de digitale communicatie willen we in de toekomst borgen. Afsluitend werd de hoop voor een snel COVID-vaccin voor onze kinderen en jongeren besproken. Als CLB-medewerkers staan we op de eerste rij om alle schoolgaanden zo snel mogelijk te vaccineren. We willen op die manier bijdragen aan het hervatten van het (school-)leven na COVID-19.

“In deze uitdagende tijden moeten we er blijven samen voor gaan. Voor elkaar, voor onze jongeren en voor onze scholen” – Lara Deroost, Maatschappelijk werker GO! CLB Vilvoorde

“De zorgen rond het welbevinden van onze jongeren zijn sterk toegenomen. Samen met de scholen en de netwerkpartners proberen we hier zo goed mogelijk antwoorden op te bieden” – Catherine Vanden Cruyce, Vrij CLB Wetteren

“Aandacht hebben voor alle leerlingen en de context waarin deze moeten opgroeien. In deze pandemie is dit nogmaals aangetoond hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren” – Belkacem Aggoune, arts Interstedelijk CLB Gent

“Hare Majesteit had veel aandacht voor verbinding, en dat is precies wat wij als CLB’s maximaal willen realiseren” – Lotte Meulewaeter, beleidscoördinator Permanente Ondersteuningscel GO! CLB

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC, Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.van.trimpont@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85 of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

Dina Baetens
CLB POC Officieel gesubsidieerd
0487 27 97 32 of Dina.baetens@ovsg.be

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen