Ook nu houden we de vaccinatiegraad hoog

Met de Vlaamse vaccinatiegraadcijfers zijn we een voorbeeld voor de hele wereld. Dat blijkt uit het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Door de coronacrisis zijn heel wat vaccinaties niet kunnen doorgaan. De CLB's gaan volop aan de slag: leerlingen uit het vijfde jaar lager onderwijs willen we absoluut nog gevaccineerd zien tegen mazelen, rubella en bof.

Vlaamse vaccinatiegraad voorbeeld voor de hele wereld dankzij de CLB’s

De gezondheidszorg in Vlaanderen staat bekend als bijzonder sterk. De CLB’s dragen hiertoe bij vanuit hun preventieve opdracht. Meer dan 9 adolescenten op 10 worden gevaccineerd door het CLB. De vaccinatiegraad voor het Humaan Papillomavirus (HPV) bedraagt 90 %: een cijfer dat in weinig landen wereldwijd navolging krijgt. Sinds 1 september 2019 worden zowel jongens als meisjes van het 1e jaar secundair hiervoor gevaccineerd.

Ook in tijden van Corona zijn vaccinaties belangrijk. De CLB’s zetten dit schooljaar daarom nog prioritair in op de vaccinatie voor Mazelen-Bof-Rubella.
Een andere belangrijke opdracht is het preventieve consult of systematisch contactmoment. Hier zien we dat jaarlijks 1 leerling op 3 langskomt bij het CLB.

Het vaccin tegen de mazelen, rubella en bof (MBR) krijgt voorrang

Er is bewust gekozen om MBR een topprioriteit te geven: mazelen is een gevaarlijke ziekte en jaarlijks zien we een piek in het voorjaar, ook in Vlaanderen ondanks het feit dat er veel mensen gevaccineerd zijn. Een herhaling voor dit vaccin is dus zeer belangrijk.

Dit vaccin geven we mits toestemming aan leerlingen van het 5e leerjaar. Leerlingen die dat nog niet kregen, worden door het CLB gecontacteerd. De vaccinatie kan op afspraak op het CLB of op school doorgaan. Ongeveer 19.000 leerlingen of 25% van alle leerlingen van het vijfde leerjaar worden op deze manier nog dit schooljaar gevaccineerd.

Overige vaccinaties

Is het mogelijk om andere vaccinaties te organiseren, dan zullen we dat zeker doen. Dat hangt van erg veel factoren af. Bijvoorbeeld de veiligheidsmaatregelen: te grote groepen leerlingen naar school halen, kunnen we uiteraard niet. Individueel op afspraak vaccineren met de nodige voorzorgen vraagt ook meer tijd. Daarom zullen we waar nodig vaccinaties volgend schooljaar inhalen. Dat uitstel heeft geen invloed op de kwaliteit: ook met een vaccinatie volgend schooljaar zijn leerlingen optimaal beschermd.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC, Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.van.trimpont@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85 of stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

Dina Baetens
CLB POC Officieel gesubsidieerd
0487 27 97 32 of Dina.baetens@ovsg.be


De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen