Aanmelden infectieziekten

Scholen zijn verplicht om (vermoedens van) bepaalde infectieziekten te melden aan de CLB-arts.
Hoe?

• STAP 1
Vul het meldingsformulier hieronder in.
Zonder deze gegevens kan de CLB-arts geen actie ondernemen!

• STAP 2
Meld de infectieziekte ook telefonisch:
- Mortsel: 03/443.90.20
- Lier: 03/480.80.18


Anderstalige nieuwkomers

Scholen geven na de inschrijving van een anderstalige nieuwkomer de gegevens van de leerling door via de link hieronder.

Aanmeldingsformulier anderstalige nieuwkomers

Bij inschrijving van een anderstalige nieuwkomer vragen we aan de scholen om de toestemmingsformulieren vaccinatie mee te geven met de ouders. De brieven zijn hieronder beschikbaar (in verschillende talen). Bij elke van de vier talen staat er telkens een vertaling in het Nederlands naast.

Opvragen vaccinaties en toestemming
Als de school een ingevuld formulier ontvangt, geven ze dit mee met de onthaler van het CLB.

Klik hieronder als je nog meer wil lezen over anderstalige nieuwkomers.

Informatie anderstalige nieuwkomers

Draaiboek Critical Incidents

Een “critical incident” is een eenmalige, onverwachte gebeurtenis waar de dood dreigend of
daadwerkelijk aanwezig is en waar men onmacht tegenover ervaart, bv. een overval, een aanranding,
een zwaar ongeval, een brand.

In het draaiboek vindt u stappenplannen, ondersteunend materiaal en extra informatie om ermee aan de slag te gaan.


Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen