Is zittenblijven een goed idee?

Je vraagt je af of een jaar overdoen een goed idee is. De resultaten op school vallen tegen. En je hebt de indruk dat de meningen over zittenblijven nogal uiteenlopen. De ene vindt het de beste oplossing en een ander lijkt het dan weer niks. Wat doe je daar dan mee?

Praat en zoek uit waar het aan ligt

Vanaf het ogenblik dat problemen de kop opsteken, ga je best praten de leerkracht van je kind. Samen kunnen jullie uitzoeken waarom de resultaten tegenvallen. Hoe voelt je kind zich in de klasgroep? Lukt het om te leren, maar vallen de resultaten toch tegen? Of lukt leren zelf niet zo goed?

Een goed contact met de school en eventueel je CLB zorgen ervoor dat voor je kind de beste oplossing kan worden gevonden. Soms is dat zittenblijven, soms ook niet.

Voor- en nadelen van zittenblijven

Voordelen

  • Op korte termijn merk je leerwinst
  • De resultaten zijn meestal beter dan bij de (jongere) klasgenoten
  • Je kind heeft niet langer het gevoel ‘niet mee te kunnen’

Nadelen

  • Je kind moet wennen aan de nieuwe klasgroep
  • De leerwinst verdwijnt in de loop van het schooljaar
  • De resultaten gaan na verloop van tijd gelijk lopen met de klasgenoten
  • Het gevoel van een ‘zittenblijver’ te zijn

Zittenblijven is een afweging

Zittenblijven kan voor jouw kind een goede oplossing zijn als de resultaten betekenen dat een volgend leerjaar onhaalbaar lijkt.

De school beslist of je kind wel of niet mag overgaan. De klassenraad zal zorgvuldig afwegen en de beslissing goed motiveren. In sommige gevallen laat de klassenraad de beslissing aan de ouders.

De school denkt ook na over de invulling tijdens het bisjaar: alles op dezelfde manier opnieuw is vaak niet nodig. Misschien kan de leerling sommige vakken wel volgen in een hoger leerjaar. Het vraagt soms wat creatief denken.

De klassenraad beslist dat je kind niet over mag gaan. Wat nu?

Je kan bij ons terecht om je wegwijs te maken in de onderwijsstructuren en -overgangen. Soms kan een andere school of studierichting een optie zijn. Alle scholen en richtingen vind je op onze website Onderwijskiezer.be.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen