Revalidatie tijdens lestijden

Revalidatie tijdens de lestijden is soms noodzakelijk. Vandaar dat dit mogelijk is in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden. Die zetten we hier op een rij.

Na ziekte of ongeval

Leerlingen in gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen revalideren tijdens de lestijden:

  • tot 150 minuten per week, mits toestemming van de directeur;
  • uitzonderlijk meer dan 150 minuten per week, mits een gunstig advies van de CLB-arts.

Omwille van specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen in gewoon onderwijs met specifieke onderwijsbehoeften kunnen revalideren tijdens de lestijden:

  • tot 150 minuten per week, mits een handelingsgericht advies van het CLB;
  • tussen 150 en maximaal 200 minuten per week, enkel voor leerplichtige kleuters mits een gunstig advies en een motivatie van het CLB;
  • tot 250 minuten voor alle leerlingen met een 'IAC', mits advies van het CLB.

Leerlingen in buitengewoon onderwijs

Leerlingen in buitengewoon onderwijs kunnen revalideren tijdens de lestijden:

  • tot 250 minuten, mits toestemming van de directeur.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen