Afwezigheden

Soms lukt het niet om naar school te gaan. Door ziekte, maar evengoed om een andere reden. Een leerling die afwezig is op school, moet daarvoor een geldige redenen hebben. Bijvoorbeeld met een doktersbriefje in geval van ziekte. Let op: zonder geldige reden is de afwezigheid ‘ongewettigd'.

Wat zijn geldige redenen?

 • Ziekte
 • Begrafenis
 • Huwelijk
 • School is onbereikbaar
 • Godsdienstige feestdag
 • Met een topsportstatuut
 • Familieraad
 • Naar de rechtbank
 • Naar een instelling bijzondere jeugdzorg

In sommige gevallen vraagt u toestemming aan de schooldirectie voor een afwezigheid. Dat kan voor een:

 • periode als een dierbare gestorven is.
 • verblijf in een zorgboerderij of een time-out.
 • persoonlijke reden.
 • deelname aan een culturele of sportieve manifestatie, als de leerling daarvoor geselecteerd werd.
 • revalidatie. Dit kan onder bepaalde voorwaarden tijdens de lestijden.
 • voor kinderen van binnenschippers, kermis- en circusuitbaters en artiesten- en woonwagenbewoners zijn er regels. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen afwezigheden van gewettigd zijn .

Vaak afwezig zijn, heeft nare gevolgen. Praat er over met de school of het CLB.

Schoolreglement

Over afwezigheden en wat je daarover moet weten vind je heel wat informatie terug in het schoolreglement.

Ben je een leerling

Ben je op zoek naar meer informatie over dit thema?

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen