Wat houdt een contactmoment bij het CLB in?

Je vraagt je af wat er allemaal aan bod kan komen tijdens een systematisch contactmoment bij het CLB? We zetten het op een rij. O ja: niet alle onderdelen komen elke keer aan bod.

Vroegere gezondheidsproblemen

We laten op voorhand een vragenlijst invullen. Daar gaan we tijdens het contact op in. Of de leerling bijvoorbeeld aan een allergie lijdt, ongevallen heeft gehad, ziek is geweest, geneesmiddelen neemt of regelmatig naar de dokter moet enzovoort.

Algemene gezondheid

We peilen naar eetgewoonten, sportactiviteiten en zo verder… Zo kunnen we inschatten hoe de 'algemene leefwijze' is.

Inentingen

We kijken in onze gegevens welke vaccinaties de leerling al kreeg. We vragen dit ook na. Het is handig als je de vaccinatiekaart van Kind en Gezin meegeeft op de dag van het medisch onderzoek. Zo weten we welke inentingen eventueel ontbreken. Mits toestemming van de ouders kunnen we de nodige inentingen meteen geven. 

Lengte en gewicht

We laten de leerling op de weegschaal staan en onder een meetlat staan. Voor elke leeftijd bestaan er lijsten met normale gewichten en lengtes. Zo kijken we na of de leerling een normaal gewicht en lengte heeft.

Ogen

We laten een oog bedekken om het andere te testen. Daarvoor moet de leerling zeggen wat er op het plaatje staat dat tegenover hangt (of dat we vasthouden). Daarna gebeurt hetzelfde met het andere oog. Wie een bril of lenzen draagt dan moet die uiteraard meebrengen.

In het 6e leerjaar kijken we het dieptezicht na. Dieptezicht is belangrijk om afstanden te kunnen inschatten.

Houding

Om te kijken of de leerling een goede houding heeft, laten we de leerling rechtop staan met de handen naast het lichaam. Dat doen we terwijl de leerling in zijn ondergoed gekleed is. Zo kan de dokter heel goed zien of de schouders, bekken, benen, knieën en voeten juist staan. En of de spiergroei goed is. Moesten die bedekt zijn met kledij dan zou dat uiteraard niet mogelijk zijn. We vragen ook om naar voren te buigen om te kijken of de rug recht is.

Goed spreken

We luisteren aandachtig of de leerling vlot kan praten of hapert. Dat doen we vooral bij kleuters.

Tanden

Soms zullen we met een lampje in de mond kijken naar de tanden om te zien of ze gezond zijn. We zullen je ook vragen of de tanden dagelijks gepoetst worden.

Kleuren

Kleuren kunnen zien is best handig. Bij leerlingen van 6 of 7 testen we dit. In sommige beroepen is kleuren goed kunnen onderscheiden belangrijk en dus is het goed om dat even na te kijken. Het betekent voor de meeste van die beroepen niet dat ze niet uitgeoefend kunnen worden. Wel dat er rekening mee gehouden moet worden.

Voor de leerkracht is het goed om weten als de leerling kleuren minder duidelijk ziet. Bijvoorbeeld om in een atlas iets te zoeken of om tijdens een sportwedstrijd de kleur van de tegenstander te herkennen. 

Oren

Als het nodig is dan kijken we met een lampje in de oren om te zien of alles oké is. 

In het 1e leerjaar nemen we een gehoortest af. Dit gebeurt met een hoofdtelefoon waardoor geluiden te horen zijn.

In het 6e leerjaar lager onderwijs en het 3e leerjaar secundair voeren we ook de 'SPIN' test uit. Die test gaat na of de oren beschadigd zijn door lawaai. Bijvoorbeeld door vaak naar luide muziek te luisteren met oortjes. Die schade is in het begin moeilijk te merken en dus is het belangrijk om die snel op te sporen. Voorkomen is uiteraard nog veel beter!

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek je CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen