Externe nieuwsbrieven

Het CLB communiceert actief en rechtstreeks met z'n cliënten! Onze externe nieuwsbrief blijft ons enige info-en communicatiekanaal om de 111 scholen uit ons CLB-werkgebied zo snel mogelijk te bereiken. Aangezien we er telkenmale de belangrijkste afspraken en CLB-ontwikkelingen in opnemen die van belang zijn voor onze wederzijdse samenwerking, raden we met aandrang aan om de nieuwsbrieven grondig te lezen en te verspreiden onder jullie onderwijspersoneel.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen