Externe nieuwsbrieven

Het CLB communiceert actief en rechtstreeks met z'n cliënten! Onze externe nieuwsbrief blijft ons enige info-en communicatiekanaal om de 117 scholen uit ons CLB-werkgebied zo snel mogelijk te bereiken. Er worden telkenmale belangrijkste afspraken en CLB-ontwikkelingen in opgenomen die van belang zijn voor onze wederzijdse samenwerking. Vandaar onze vraag om deze nieuwsbrieven grondig te lezen en te verspreiden onder jullie onderwijspersoneel.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen