Externe nieuwsbrieven

Het CLB communiceert actief en rechtstreeks met z'n cliënten! Onze externe nieuwsbrief blijft nu eenmaal ons enige info-en communicatiekanaal om de 110 scholen uit ons CLB-werkgebied zo snel mogelijk te bereiken. Aangezien we er telkenmale de belangrijkste afspraken en CLB-ontwikkelingen in opnemen die van belang zijn voor onze wederzijdse samenwerking, raden we met aandrang aan om de nieuwsbrieven grondig te lezen en te verspreiden onder jullie onderwijspersoneel.

Negende nieuwsbrief

Artikels over herhaling COVID-19, sneltesten, onderwijsloopbaan: ten toon op onze website, week van de lentekriebels, prioritering niet-medische CLB-werking, welbevinden van onze leerlingen, LOGO en sensibiliseringsmateriaal én onze balansmeter!

Vergeet zeker ook niet onze dag van de CLB-er op 4 februari 2021!

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen